About

b. 1986, HK.

 

Sam is a recording artist and sound designer who likes to explore sounds and film, born in The Netherlands. Now living and working in Rotterdam. 

Door zijn eerdere ervaringen in Illustratie (opleiding aan de HKU), dans-theater shows en films die hij maakt met danscollectief ‘155’ (eenvijfvijf.nl), heeft hij een hoge interesse in het vormgeven van verhalen en ligt zijn kracht in het vinden van het onverwachte.

Sam van Eenbergen werkte tijdens en naast zijn studie aan de Nederlandse Filmacademie onder andere aan Gras, IJs, Asfalt (2017, Roy Seerden), Kinderen van Maskepade (2017, Marc Wagenaar), LEER (2018, Thomas Bos 155) en At Midnight Plays A Dance-Tune (2018, Roy Seerden).  Tijdens zijn afstuderen liep hij stage bij Vladimir Rakic en Evelien van der Molen. Met zijn scriptie onderzocht hij hoe klanken verder toegepast kunnen worden in film. Daaruit voortvloeiend liggen zijn ambities om verder te groeien als sound designer en zich daarbij vooral te focussen op het experiment van geluid in film en hoe film daarmee naar een volgend niveau getild kan worden. 

E: SAMVANEENBERGEN@GMAIL.COM